Του Κώστα Κατίκου

Αυξήθηκαν στα 47,88 δις. ευρώ τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ την ίδια στιγμή αποστέλλονται μαζικά ειδοποιητήρια σε οφειλέτες με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων χρεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΑΟ για το πρώτο τρίμηνο του 2024 που δημοσιεύει το Capital, εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 εστάλησαν 23.275 ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες του ΕΦΚΑ με την προειδοποίηση να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εις βάρος τους με κατασχέσεις.

Στο 4ο τρίμηνο του 2023 είχαν αποσταλεί 29.884 ειδοποιητήρια ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 είχαν λάβει την προειδοποίηση του ΚΕΑΟ 24.000 οφειλέτες.
Οι επιλογές ρύθμισης που έχουν οι οφειλέτες όταν λαμβάνουν τα ειδοποιητήρια είναι η πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, με επιτόκιο που έχει παγώσει στο 5,5% ως και το 2025, διαφορετικά (αν έπαιρνε τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ) θα ξεπερνούσε το 9%.

Η λήψη αναγκαστικών μέτρων πάντως αναστέλλεται και με έναντι πληρωμές, από τους οφειλέτες δηλαδή με την καταβολή σε τακτική βάση (όχι κατ’ ανάγκη κάθε μήνα) ενός ποσού έναντι της οφειλής τους, ώστε να μην μπουν στη λίστα των κακοπληρωτών.

Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κ.λ.π. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.   Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι το ύψος της οφειλής, η συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η παλαιότητα της οφειλής προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλεται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο τέλος Μαρτίου 2024 το συνολικό ποσό οφειλών προς τα ταμεία  διαμορφώθηκε στα 47.884.986.511 ευρώ από 47.554.036.077  ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023.
Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 330.950.434 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 378.259.539 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 47.309.105 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν λιγότερες νέες οφειλές απ΄ ότι τους προηγούμενους μήνες.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 24.998 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 12.483 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 232 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 416 οφειλέτες από τον τ.ΟΓΑ, 180 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 285 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 27 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2024 εντάχθηκαν 38.621 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 30.043.248 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: