Στη διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND στη Θεσσαλονίκη, σημείο συνάντησης καινοτόμων εταιρειών και τεχνολογιών αιχμής ήταν προσκεκλημένος ο Δήμος Ηρακλείου τον οποίο εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σισαμάκης.

Στην σημασία της αξιοποίησης των πληροφοριακών δεδομένων και της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των Δημοτών και του Δήμου Ηρακλείου συνολικά, όπως αυτά έχουν προτεραιοποιηθεί από το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, επικεντρώθηκε η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων. Ο Γιώργος Σισαμάκης μίλησε για την αξία της δημιουργίας πληροφοριακών δεδομένων και για το πως αυτά αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Δήμο Ηρακλείου.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων σημείωσε ότι η ψηφιακή στρατηγική τέμνει οριζόντια όλες τις αρμοδιότητες και τις στρατηγικές των Δήμων σε κάθε πεδίο όπως στη βιώσιμη κινητικότητα, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία, αλλά και στην κοινωνική πολιτική, την παιδεία, την πολιτική προστασία, και τον τουρισμό. Τα πληροφοριακά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των στρατηγικών του Δήμου Ηρακλείου και κατά συνέπεια, για τη χρήση τους προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, ο Δήμος Ηρακλείου, ιδιαίτερα ενεργός στον τομέα της τεχνολογίας, διαθέτει 80 χιλιόμετρα οπτικών ινών που διασυνδέουν τα δημόσια κτήρια καθώς επίσης και το μεγαλύτερο ασύρματο δίκτυο σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους  5 εκατομμυρίων ευρώ τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι ορατά και ωφέλιμα για τους Δημότες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας (έξυπνες διαβάσεις, έξυπνες στάσεις), οι εφαρμογές πολιτικής προστασίας, οι εφαρμογές παρακολούθησης ενεργειακών δεικτών στα δημόσια κτήρια και οι εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων έκανε ιδιαίτερη μνεία στο σημαίνοντα ρόλο του τουρισμού στην τοπική οικονομία και στην ανάπτυξη του κλάδου η οποία αναμένεται και με τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ. Αφού υπενθύμισε ότι το Ηράκλειο εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο «Creative Cities» της UNESCO στον τομέα της Γαστρονομίας, τόνισε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη τουριστικές επενδύσεις 18 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ οι υποδομές προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τον διπλασιασμό των επισκεπτών στην Κρήτη καθώς υπολογίζεται ότι τα 6 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως σήμερα, θα φτάσουν τα 12 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχο του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί η ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας των επισκεπτών μέσω συστημάτων VR και AR αλλά μέσω της ενοποίησης των ψηφιακών εφαρμογών.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων «Οι Δήμοι έχουν μετασχηματιστεί τόσο όσον αφορά τα δεδομένα, τις αρμοδιότητες αλλά και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες. Το Ηράκλειο είναι μέσα στις εξελίξεις, αν θέλετε πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς, παράγοντας δεδομένα- πληροφορίες όπως είναι το GIS, γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου αλλά και αστικά δεδομένα, open data, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από πολίτες και επιχειρήσεις. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική Αρχή δίνουμε έμφαση στη δημιουργία των δεδομένων, θέλουμε να σχεδιάζουμε με βάση δείκτες εισροών-εκροών και να αξιολογούμε τις παρεμβάσεις μας τόσο στο στάδιο της υλοποίησης όσο και των αποτελεσμάτων. Προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή όχληση για τους πολίτες αλλά και το μεγαλύτερο όφελος προς αυτούς.». 

Σημειώνεται ότι η διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τις 25 μέχρι τις 27 Απριλίου, αποτελεί σημείο συνάντησης καινοτόμων εταιρειών και τεχνολογιών αιχμής που αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές και λύσεις για έξυπνες πόλεις, για την κυβερνοασφάλεια, την υγεία, την ευφυή γεωργία αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο.