Την επιστροφή, από τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024 μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου 2024, των αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που έχουν αφαιρεθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η αρμόδια Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών.

Η επιστροφή γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί το κοινό στις μετακινήσεις του, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2024.
Της απόφασης αυτής εξαιρούνται:
1. Οι παραβάσεις του άρθρου Ν.2696/1999 παρ.2 εδάφια .ιστ, ιζ, ιη ήτοι οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν σε στάθμευση η οποία παρεμποδίζει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ΑμεΑ και οδηγό τυφλών καθώς και στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72).
2. Η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές, καθώς οι αποφάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία επιστροφής στοιχείων.
Για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης, θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου.