Τους διπλασιάζουμε και διευρύνουμε τις ειδικότητες 

«Δεκατρία χρόνια μετά τη σύστασή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, σήμερα υπερδιπλασιάζουμε τον αριθμό των ιατρών των ΚΕΠΑ και αυξάνουμε τις ειδικότητες που πιστοποιούν την αναπηρία. Μια ακόμη δέσμευσή μας, απέναντι στους ανάπηρους συμπολίτες μας, γίνεται πράξη», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Η απόφασή μας αυτή, που έρχεται λίγους μήνες μετά την αύξηση κατά 50% των αμοιβών των ιατρών των ΚΕΠΑ, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου μας για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας προς όφελος των ανάπηρων συμπολιτών μας αλλά και του επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Με τη σημερινή έκδοση πρόσκλησης για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α., γίνεται πράξη», τόνισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «η ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, για την αντιμετώπιση πολλών χρόνιων προβλημάτων. Όπως η μεγάλη αναμονή για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές λόγω του πλήθους των αιτήσεων και του περιορισμού αριθμού γιατρών και ειδικοτήτων».

Σύμφωνα με την πρόκληση ο αριθμός του γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στο ΚΕ.Π.Α υπερδιπλασιάζεται και από 500 που είναι σήμερα, με την ένταξη άλλων 700, θα φθάσει τους 1.200. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων, καθώς για πρώτη φορά -από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕ.ΠΑ. το 2011- στις Επιτροπές θα ενταχθούν, παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Οι ενδιαφερόμενοι (ιατροί), εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κλπ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 26 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι αρχίζει την 1η Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 και λήγει στις 26 Μαΐου και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των αποζημιώσεων των ιατρών αυξήθηκε κατά 50%, σύμφωνα με την Αριθμ. 26071/2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος Ιατρών, των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και των ιατρών και γραμματέων της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 339). (https://ypergasias.gov.gr/domna-michailidou-afxanoume-kata-50-tis-amoives-ton-iatron-ton-kepa/)

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους πολίτες με αναπηρίες βρίσκεται πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Ι.