Εξελίσσεται δυναμικά η κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού  συνδυασμένου κύκλου (Combined Cycle Gas Turbine-CCGT) ισχύος 840 MW της εταιρείας Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης   Α.Ε.

Η κατασκευή του θερμοηλεκτρικού σταθμού αποτελεί μία σύμπραξη των ενεργειακών εταίρων Όμιλος ΔΕΗ (51%), ΔΕΠΑ Εμπορίας (29%) και Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου (20%). Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 24 μήνες.

Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου, ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, ενώ η κατασκευή του κύριου εξοπλισμού του σταθμού (αεριοστρόβιλος, ατμοστρόβιλος, λέβητας και γεννήτρια) γίνεται ήδη στα εργοστάσια του οίκου General Electric (GE). Όσον αφορά στον αεριοστρόβιλο, έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγησή του και έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία η δοκιμή “Full Speed No Load (FSNL)”. Πρόκειται για την πρώτη δοκιμή λειτουργίας του αεριοστροβίλου με καύση φυσικού αερίου, στο εργοστάσιο συναρμολόγησής του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διευθέτηση των συνοδών έργων όπως οι γραμμές μεταφοράς της ενέργειας που θα παράγεται στον σταθμό, οι απαραίτητοι υποσταθμοί 400 kV και η σύνδεση για παροχή φυσικού αερίου στον σταθμό.

Ο σταθμός θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες. Η διασύνδεση της μονάδας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει με απευθείας γραμμές στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Νέας Σάντας, σημείο κατάληξης – μεταξύ άλλων – της νέας γραμμής 400 kV προς Βουλγαρία.

Έτσι, ο σταθμός θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα προς Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία και, κατ’ επέκταση, προς Σερβία.

Η νέα μονάδα, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 181 στρεμμάτων με εγκατεστημένη ισχύ 840MW και ετήσια παραγωγή 5TWH. Ως καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο, ωστόσο ο νέος σταθμός παραγωγής θα έχει τη δυνατότητα για καύση υδρογόνου αλλά και μεικτή λειτουργία, κάτι που τον καθιστά συμβατό και απολύτως υποστηρικτικό με τον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη σταδιακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός είναι διαμόρφωσης «Μονού Άξονα» (Single Shaft) και έχει σχεδιαστεί με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης 63% για μονάδες τέτοιας τεχνολογίας, που συνεπάγεται υψηλό συντελεστή εκμετάλλευσης. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης θα δίνει τη δυνατότητα στη νέα Μονάδα – εκτός από την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου – να έχει και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στην «καρδιά» του νέου σταθμού θα τοποθετηθούν ένας αεριοστρόβιλος General Electric ισχύος 571 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, και ένας ατμοστρόβιλος, ισχύος 269 MW, τριών βαθμίδων πίεσης, με απευθείας σύνδεση με τη γεννήτρια. Η γεννήτρια τύπου W88 της General Electric, ονομαστικής ισχύος 948 MVA, θα είναι σύγχρονη, τριών φάσεων, συνδεδεμένη σε κοινό άξονα.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέεται μέσω του ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) και με την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, της εταιρείας GASTRADE, μετατρέποντας έτσι την Αλεξανδρούπολη σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ο αγωγός παροχής φυσικού αερίου στη νέα μονάδα θα είναι υπόγειος και θα ξεκινά από την περιοχή της Άνθειας Έβρου, όπου θα συνδεθεί με τον αγωγό του ΕΣΦΑ. Ο αγωγός θα καταλήγει στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, πλησίον του νέου Σταθμού, στον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης (M/R Station) του ΔΕΣΦΑ. Το έργο έχει προβλεφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2032 του ΔΕΣΦΑ.

Ο σταθμός CCGT της Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο με γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης 400 kV. Το συνοδό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία δύο Γραμμών Μεταφοράς 400 KV απλού κυκλώματος. Η κάθε μία γραμμή θα έχει μήκος 28 χλμ. περίπου.

Παράλληλα, σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί κοντά στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ένα νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400kV κλειστού τύπου (ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ Ι) και θα πραγματοποιηθούν έργα επέκτασης στο ΚΥΤ 400kV στην Νέα Σάντα Ροδόπης.