Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

Το νομοσχέδιο έχει εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Κατά του σχεδίου νόμου έχουν ταχθεί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και «Σπαρτιάτες». Επιφύλαξη να τοποθετηθούν στη συζήτηση της Ολομέλειας έχουν δηλώσει Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου και των άρθρων 3 έως 13 που αφορούν την σύσταση και λειτουργία του νέου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ΑΕ. Για τα ίδια άρθρα έχει προαναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας υποστηρίζοντας πως παραβιάζουν το άρθρο 2 παρ.1 και το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

Τροπολογίες

Στο σχέδιο νόμου, παράλληλα, έχουν κατατεθεί τρεις υπουργικές και επτά βουλευτικές τροπολογίες.

Η πρώτη υπουργική τροπολογία έχει διατάξεις σχετικές με τον εξορθολογισμό της χρήσης των κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές έως την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – Ενίσχυση των ελέγχων – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 27, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4495/2027. Ρυθμίσεις για τους κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 89 και αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 93 ν. 4759/2020. Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών – Προσθήκη παρ. 15 άρθρου 39 ν. 4030/2011. Σώρευση της άδειας κατεδάφισης και της έγκρισης εργασιών κατεδάφισης στην περιοχή της Ανάπλασης I – Προσθήκη περ. Ι στην παρ. 4 άρθρου 23 ν. 3983/2011. 5. Παρατάσεις προθεσμιών – Τροποποιήσεις παρ. 7 άρθρου 17 ν. 4936/2022, παρ. 4 άρθρου 53Α ν. 4662/2020, άρθρου 96 ν. 4504/2017, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία έχει διατάξεις σχετικά με τοποθετήσεις – μεταθέσεις – Τροποποίηση άρθρου 149 και περ. β παρ. 3 άρθρου 159 ν. 4662/2020. Μετακινήσεις – Αντικατάσταση άρθρου 161 ν. 4662/2020. Έκταση εφαρμογής διατάξεων περί μεταθέσεων και αποσπάσεων – Τροποποίηση άρθρου 162 ν. 4662/2020. Καθήκοντα, στελέχωση και διοικητική υπαγωγή Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 38 ν. 4892/2022. 5. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4662/2020. Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο εξηκοστό έκτο ν. 4839/2021.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία έχει ρυθμίσεις για τη διάθεση τροχαίου υλικού και παρελκομένων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ν. 5092/2024. Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ» που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης έως και την 30ή Απριλίου 2024. Επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αναβάθμιση και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4764/2020 και άρθρων 39 και 65 π.δ. 71/2019. Μεταβατικές διατάξεις ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής και πτυχίων που αφορούν στο ΜΗ.Τ.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί και οι εξής βουλευτικές τροπολογίας: Μία από τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Τραγάκη για την εξέταση του δασικού χαρακτήρα του κτήματος Γ. Πάχη εντός της χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για ιδιωτικές περιοχές. Μία τροπολογία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη διατήρηση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου στο όμορο οικόπεδο, το οποίο έχει υπαχθεί σε ρύθμιση.

Τρεις τροπολογίες από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με θέματα την προώθηση τροπολογίας για τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών (παρέμβαση στην παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’5). Την ενίσχυση του ανταποδοτικού οφέλους των τοπικών κοινωνιών από τους σταθμούς ΑΠΕ. Την τροποποίηση του άρθρου 154, «Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού» του ν. 5037/2023. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα έχει καταθέσει τροπολογία με θέμα την παράταση της προθεσμίας σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης χωρίς υπαγωγή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες από Ενεργειακές Κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας.