Τοπολογία βάσει της οποίας το μπόνους στο ύψος των κτιρίων θα είναι κλιμακωτό και σε συνάρτηση με τον συντελεστή δόμησης κατέθσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο αρμοδιότητάς του, στη Βουλή.

Ειδικότερα :

Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8 το επιπλέον ύψος δεν θα μπορεί να είναι περισσότερο από 2 μέτρα (δηλαδή το κτίριο να κερδίσει περίπου έναν όροφο επιπλέον από τα άλλα στην περιοχή).

Στις περιοχές με συντελεστή μεγαλύτερο από 0,8 και έως 1,6 το επιπλέον ύψος δεν θα μπορεί να είναι περισσότερο από 2,5 μέτρα.

Και τέλος, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6, το ανώτατο επιπλέον ύψος που θα μπορεί να κερδίσει ένα κτίριο σε σχέση με τα υπόλοιπα στην ίδια περιοχή είναι επιπλέον 3 μέτρα.