Η ευελιξία, η συνεχής εξέλιξη και η έγκαιρη ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, είναι χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει κάθε οργανισμός σήμερα αλλά, πολύ περισσότερο, μία τράπεζα που διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα και στο μέλλον των ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Η Εθνική Τράπεζα, που διατηρεί μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, το γνωρίζει αυτό καλά και εδώ και 5 χρόνια εφαρμόζει ένα εντατικό πρόγραμμα μετασχηματισμού το οποίο κορυφώνεται όχι μόνο μέσα από τα αποτελέσματα που έχει φέρει αλλά και μέσα από τη νέα εικόνα της Εθνικής. Μία εικόνα που έρχεται να αναδείξει σε κάθε σημείο επαφής με το κοινό την εξέλιξη, τον δυναμισμό, την αλλαγή, την εμπειρία, την ιστορία και τη δέσμευση της τράπεζας για ανάπτυξη όλων.

Ακολουθώντας με αφοσίωση το πρόγραμμα μετασχηματισμού, η Εθνική έχει επιτύχει υψηλές επιδόσεις σε όλους τους οικονομικούς δείκτες, ενώ προσφέρει τις πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στον κλάδο, επενδύοντας στην τεχνολογική αναβάθμισή της και συνάπτοντας στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας. Επιπλέον, δεδομένα είναι η αναβαθμισμένη εμπειρία του πελάτη στο κατάστημα, ο εμπλουτισμός της εταιρικής στρατηγικής με προτεραιότητα στις ευθύνες της τράπεζας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και η ανάπτυξη ενός βελτιστοποιημένου μοντέλου τραπεζικής για επιχειρήσεις με εξειδικευμένα στελέχη.

Στηριζόμενη στα παραπάνω αλλά και σε πολλές ακόμα αλλαγές και καινοτομίες, η Εθνική Τράπεζα έχει κάθε λόγο να δηλώνει ότι είναι Η Τράπεζα Σήμερα. Μια σύγχρονη, αναπτυξιακή και αποτελεσματική τράπεζα που εξελίσσεται συνεχώς και που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του. Που ακούει, συναισθάνεται, αντιλαμβάνεται και δρα ενεργά και υποστηρικτικά, με απώτερο σκοπό να γίνει αρωγός εξέλιξης για τον καθένα ξεχωριστά: για τους μετόχους, τους πελάτες, την κοινωνία, τον άνθρωπο, για τη χώρα. Αυτά όλα προβάλλονται και μέσα από τη νέα εικόνα της, όπου πρωταγωνιστεί το στοιχείο της έλλειψης, συμβολίζοντας τη συμπερίληψη, τη συνεχή εξέλιξη, τον διαρκή εκσυγχρονισμό αλλά και τον σεβασμό στο παρελθόν και την ιστορία.

Η Εθνική Τράπεζα σήμερα ανοίγει διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες -όπως οικογένειες, νέους, 3η ηλικία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις- και δεσμεύεται να συνεχίσει να ακούει τις ανάγκες τους και να διαμορφώνει σύμφωνα με αυτές την τραπεζική εμπειρία που προσφέρει.