Πόλος έλξης φοιτητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται το ΑΠΘ μέσα από θερινά σχολεία που διοργανώνονται τις επόμενες εβδομάδες σε πεδία τεχνολογιών αιχμής.
Συγκεκριμένα, διδακτορικοί φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως MIT, Columbia University, Boston University, New York University κ.ά., θα μεταβούν στην Ελλάδα για να εκπαιδευτούν στην τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Το θερινό σχολείο, με θέμα «Χρήση νανοτεχνολογίας για κατασκευή νέων βιοϋλικών και ηλεκτροδίων επόμενης γενιάς», θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 20 Ιουλίου 2024, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Η επιλογή του Εργαστηρίου του ΑΠΘ έγινε, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, από την ανεξάρτητη υπηρεσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διεθνούς Επιστήμης και Μηχανικής, το οποίο χρηματοδοτεί διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες για την προώθηση της καινοτομίας στην ερευνητική κοινότητα των ΗΠΑ, μέσω της πρόσβασης σε διεθνή τεχνογνωσία και εργαστηριακές υποδομές.

Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται με επιτυχία το θερινό σχολείο από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Θερινό Σχολείο «Summer School on Analysis Big Data 2024»

Εξάλλου, το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Artificial Intelligence Information Analysis Lab – AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, διοργανώνει θερινό σχολείο, με θέμα «Summer School on Analysis Big Data 2024», από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου 2024, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το θερινό σχολείο αποτελείται από τρεις αυτοτελείς ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακά προγραμματιστικά μαθήματα. Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Deep Learning for Autonomous Systems», εστιάζει σε θέματα μηχανικής μάθησης που εφαρμόζονται σε αυτόνομα οχήματα.
Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Computer Vision Applications in Natural Disaster Management», θα παρουσιάσει διάφορες εφαρμογές υπολογιστικής όρασης στη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η τρίτη ενότητα, με τίτλο «Deep Learning Applications in Natural Disaster Management», θα εξετάσει θέματα μηχανικής μάθησης που συναντώνται σε εφαρμογές διαχείρισης φυσικών καταστροφών.