Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2024-2025.

Η πρόσκληση ΕΔΩ