Η λειτουργία τους ξεκινά στο εθνικό οδικό δίκτυο της Βρετανίας