Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις ακτές, που βρίσκονται στο Κρητικό και Νότιο Κρητικό Πέλαγος και δεν ανήκουν στις παρακάτω απαγορευμένες περιοχές.

Απαγορεύεται η   κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των παρακάτω ακτών Π.Ε. Ρεθύμνου και

συγκεκριμένα στις περιοχές:

1) Στα λιμάνια αγκυροβόλια πλοίων-μαρίνες.

2) Διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής αγωγών λυμάτων.

3) Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής εξόδου Βιολογικών Καθαρισμών.

4) Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής ποταμών.

Οι Ο.Τ.Α στις περιοχές ευθύνης τους, πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες τήρησης των όρων υγιεινής στις ακτές κολύμβησης (καθαριότητα, αποδυτήρια, αποχωρητήρια, δοχεία απορριμμάτων κ.ά.)

Στις περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση να τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «Νερά ακατάλληλα για κολύμβηση» με τη φροντίδα των αρμόδιων φορέων (Ο.Τ.Α., Λιμενικών Ταμείων) στις περιοχές ευθύνης τους.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας θα διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες και θα εκδίδει, εκ νέου Απόφαση Χαρακτηρισμού Ακτών Κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.