Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη 

Β. Ψηφίσματα 

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων: 

Γ1. Της κας Δερμιτζάκη Ουρανού Ευαγγελίας, περιφερειακής συμβούλου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΑΛΛΙΩΣ» με θέμα: «Σχετικά με την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Ρεθύμνου».

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Αναγκαιότητα διευθέτησης του ρέματος στο Φόδελε και αποζημίωση των ζημιών  από τις καταστροφές στις 10 Μάη 2024».

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» σε όφελος του λαού». 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1.1 Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 2024-2028, σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης  Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.). 

1.2 Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2024, σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Κοκοσάλης Ανδρέας, προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.). 

1.3 Κατάρτιση Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης   Π.Κ.). 

1.4 Έγκριση ετήσιας έκθεσης ΠΕ.Σ.Κ.Ε. (Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης) για την περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  Π.Κ.). 

1.5 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΠΙΣ), σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας.

   – (εισηγήτρια η κα Μηλάκη Γεωργία, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας). 

1.6 Έγκριση ρύθμισης κυκλοφορίας σε  τμήμα της δυτικής παράπλευρης οδού της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου Βιάννου στο ύψος της Βιομηχανικής, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ). 

1.7 Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.). 

1.8 Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

 – (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.). 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

2.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΔΡΑΣ Ε.Δ.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82Α’), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων.– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων). 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

3.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού Ν. 20 (Ιεράπετρα – Μύρτος) στην περιοχή από Γρα Λυγιά έως Περιστεράς, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιανού», σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου). 

3.2 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το “Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Π. Ε. Λασιθίου κατά την περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου). 

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4.1  Έγκριση δαπανών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Θεμάτων,  σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ