Ο  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε στη διήμερη άσκηση πεδίου για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «i Procure Security – Pre Commercial Procurement of Innovative Triage Management System – Strengthening and Interoperability of Emergency Medical Services» του Ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας & Καινοτομίας «HORIZON 2020», η οποία οργανώθηκε από το ΕΚΑΒ και συμμετείχαν επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία. Την μεγάλη άσκηση παρακολούθησε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, καθώς και πλήθος εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η συγκεκριμένη άσκηση πεδίου, που διεξήχθη στις 29 & 30 Μαΐου 2024 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος – Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»  στη Νέα Μάκρη Αττικής, είχε ως στόχο την τεχνολογική βελτιστοποίηση και ψηφιακή ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών μέσω της δοκιμής, υπό ρεαλιστικές συνθήκες, της χρήσης δύο καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων διαλογής (triage).

Στη μεγάλη άσκηση συμμετείχε Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ. με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και εθελοντές του Τομέα Υγείας. Συνολικά έλαβαν μέρος 25 εθελοντές και προσωπικό του Ε.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι, στο Ευρωπαϊκό έργο «i Procure Security Pre Commercial Procurement» συμμετέχουν, εκτός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, ερευνητικά/επιστημονικά Ιδρύματα καθώς και τεχνολογικές εταιρείες/πάροχοι τεχνολογικών λύσεων από την Ευρώπη, ενώ εκ μέρους της Ελλάδας, εκτός από το ΕΚΑΒ, συμμετέχουν επίσης το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ).  Οι δύο καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που αξιολογήθηκαν κατά τη διενέργεια της άσκησης προερχόντουσαν από την κοινοπραξία «i-TRIER», στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων, η εταιρεία GNOMON Informatics ΑΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [μέσω του I-SENSE Group /Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)] καθώς και από την κοινοπραξία «ENSURE», στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι εταιρείες Satways ΕΠΕ και Traqbeat Technologies Ι.Κ.Ε.