Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 82η Συνεδρίαση της Διευθύνουσας Ομάδας του ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), η οποία διεξήχθη στην Αθήνα, 3-5 Ιουνίου 2024, υπό την Προεδρία της Ελλάδας.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρης Καιρίδης, παρουσίασε τις προτεραιότητες της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας μας και  εξέφρασε την υποστήριξή του στις δράσεις του ICMPD, έπειτα και από συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, κ. Michael Spindelegger.

Kατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών, επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Διευθύνουσας Ομάδας του ICMPD για το 2024, επικουρούμενος από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας, κα. Αγγελική Γραμματικοπούλου.

Στις 3 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε, η πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση της «Πλατφόρμας Συνεργασίας» του ICMPD, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιλεγμένων κρατών της Μεσογείου που έχουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της μετανάστευσης στη περιοχή (Αίγυπτος, Λίβανος, Μαρόκο και Τυνησία). Πρόκειται για ένα νέο σχήμα συνεργασίας των κρατών του ICMPD με στόχο την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης για την κοινή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Στις 4-5 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η 82η Συνεδρίαση της Διευθύνουσας Ομάδας του Οργανισμού. Αντικείμενα της συνεδρίασης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, το έργο του ICMPD κατά το τρέχον έτος, οι σχετικές θεσμικές εξελίξεις και συνεργασίες, δράσεις και επιτεύγματα, καθώς και η αξιολόγηση των μεταναστευτικών τάσεων στις διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος.

Στα θέματα συζήτησης περιλαμβάνονταν επίσης, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, υπό το φως της πρόσφατης επίσημης υιοθέτησής του από τα κράτη μέλη ΕΕ, καθώς και η σημασία των επιστροφών για την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου. Τέλος, παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις για την εκλογή, έως το τέλος του 2025, νέου Γενικού Διευθυντή του ICMPD.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε την τρέχουσα μεταναστευτική κατάσταση στη χώρα, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την προώθηση της οργανωμένης και λελογισμένης νόμιμης μετανάστευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας και για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Επεσήμανε επίσης τις προκλήσεις ως προς την υλοποίηση του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, υπογραμμίζοντας αφενός τη σημασία υιοθέτησης ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη ΕΕ που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση, αφετέρου την ανάγκη διασφάλισης των αναγκαίων πόρων. Τέλος, ενημέρωσε για την πρόοδο του προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας της Διευθύνουσας Ομάδας ICMPD κατά το πρώτο εξάμηνο 2024.

Η συνεδρίαση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στις εργασίες της συμμετείχαν επίσης η προϊσταμένη και τα αρμόδια στελέχη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της εν λόγω Διεύθυνσης.

Σημειώνεται ότι σκοπός του ICMPD, ο οποίος αριθμεί 20 κράτη μέλη έως σήμερα, είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της έρευνας στον τομέα της μετανάστευσης. Πρόκειται για ένα από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και σε γειτονικές περιοχές ιδιαίτερου στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας. Η Ελλάδα προσχώρησε στον ICMPD το 2021, με το ν.4840/2021 (Α΄186) και έκτοτε συμμετέχει συστηματικά στις συνεδριάσεις της Διευθύνουσας Ομάδας και λοιπές εργασίες και πρωτοβουλίες του Οργανισμού.