Η έρευνα με θέμα: Γεωλογική και Γεωφυσική Διερεύνηση του Ρήγματος στη θέση του Φράγματος Κρούστα, της Τ.Κ. Κρούστα του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Π.Ε. Κρήτης,  παρουσιάστηκε μετά την ολοκλήρωσή της και παραδόθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη.

«Το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση των γεωμετρικών του φράγματος για να προκηρύξουμε το διαγωνισμό της μελέτης σε συνεννόηση πάντα με το δήμο Αγίου Νικολάου», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου.