Περισσότερες από 60 Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ενδύματος και κλωστοϋφαντουργίας υποστηρίχθηκαν για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, στο πλαίσιο του έργου EcoFashionEU.
Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κρίνουν τα αποτελέσματά του, στους 18 μήνες που διήρκεσε και ολοκληρώνεται σήμερα, ως «θεαματικά και εξαιρετικά καινοτόμα για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και επιχειρηματικής προόδου τις ΜμΕ του κλάδου της μόδας, του έτοιμου ενδύματος και της κλωστοϋφαντουργίας».
Αυτά επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, κατά την εκδήλωση που πραγματοποίησε, χθες, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ως συντονιστής φορέας του προγράμματος EcoFashionEU, για την ολοκλήρωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το EcofashionEU, είναι μία από τις 5 πιλοτικές δράσεις που εγκρίθηκαν από την EISMEA, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Sustainability Partnerships of SMEs adopting more sustainable practices” του Single Market Programme (SMP COSME).
Στόχος του προγράμματος, είναι να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, έτοιμου ενδύματος και μόδας, ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγική, διαχειριστική και διοικητική τους λειτουργία, με στόχο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθαι.
Το EcofashionEU αποτελεί μια κοινοπραξία με 6 εταίρους, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ως συντονιστή εταίρο, τη CSR HELLAS – ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς και 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις: Christiana Vardakou, Pepper Valley, Athinea- Μιχάλης Καραμιχάλης S.A και την A place to dress strangers – Margarita Gali.

Στην έναρξη της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου υπογράμμισαν ότι: «Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στέκει αρωγός στη βιώσιμη ανάπτυξη και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της κλωστοϋφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας. Στηρίζει τις επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στη διαφάνεια, στις δίκαιες πρακτικές εργασίας και στην περιβαλλοντική διαχείριση και μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση θετικών αλλαγών εντός της βιομηχανίας μόδας, αλλά και να προχωρήσει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Οι δράσεις

Κατά τη διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε:
-Καταγράφηκαν οι τρέχουσες συνθήκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόδας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στην Ελλάδα, ενώ γνωστοποιήθηκαν οι καλές πρακτικές βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
-Αναπτύχθηκε μια σειρά προτάσεων πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσα από τις συναντήσεις της κοινοπραξίας με θεσμικούς φορείς, οργανισμούς, ανεξάρτητους φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
-Σημαντική συνεισφορά του προγράμματος, ήταν η κατάρτιση 30 επιχειρήσεων του κλάδου στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.
Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο site του προγράμματος https://ecofashioneu.com/ για όποιο άτομο ή επιχείρηση επιθυμεί να καταρτιστεί σε θέματα βιωσιμότητας στον κλάδο της μόδας. Ακόμη, έχει αναπτυχθεί ένας εκπαιδευτικός οδηγός, για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ που δεν έχουν εξοικείωση με ζητήματα βιωσιμότητας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, με στόχο να διαχυθεί η αποκτηθείσα γνώση και να υπάρξει σωστή πληροφόρηση γύρω από την βιωσιμότητα στον κλάδο. Το υλικό αυτό επίσης, είναι διαθέσιμο στα ελληνικά στα αγγλικά, στο site του έργου.
-Μέσω του προγράμματος, αναπτύχθηκε το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης των επιχειρήσεων, Ethos Fashion Tool, μέσα από το οποίο μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να κρίνει το επίπεδο ωριμότητας της στην υιοθέτηση αρχών και πρακτικών βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στο site του προγράμματος με ελεύθερη πρόσβαση στα ελληνικά και στα αγγλικά.
-Έγιναν πέντε δράσεις διάχυσης και ανάπτυξης κοινοτικών συνεργασιών, μεταξύ επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.α.
Στόχος των συναντήσεων, ήταν η ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας, η ανάπτυξη δικτυώσεων, και η ανάδειξη διαφόρων θεμάτων που άπτονται της βιωσιμότητας όπως η ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων, η ανάπτυξη κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών μάρκετινγκ για βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόδας, η συζήτηση γύρω από βιώσιμες πρακτικές και τις προκλήσεις στην υιοθέτηση τους, η σχέση μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων πρακτικών βιωσιμότητας όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της χειροτεχνίας υφάσματος κτλ.
– Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επιχειρήσεων της κοινοπραξίας EcoFashionEU με τα διακρατικά συνεργατικά προγράμματα Worth της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπήρξε μια δημιουργική ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και προκλήσεων στον κλάδο της βιώσιμης μόδας και κλωστοϋφαντουργίας.
– Πραγματοποιήθηκε η έκθεση Βιώσιμης Μόδας- Sustainable Fashion Fair το διήμερο 20 και 21 Απριλίου σε συνεργασία με το Impact Hub Athens. Στόχος της εκδήλωσης ήταν, να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης μόδας, αλλά και τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν φιλικά προς το περιβάλλον ρούχα και αξεσουάρ.
– Διοργανώθηκε επιχειρηματική κλινική (business clinic) με μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόδας, έτοιμου ενδύματος και κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με διάφορους ειδικούς του κλάδου συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα της βιωσιμότητας.