Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους εγκλωβίζεται στην παγίδα των τεκμηρίων και πληρώνει έξτρα φόρο, ένα στα δυο νοικοκυριά δηλώνουν ετήσια εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, 780.909 φορολογούμενοι δηλώνουν μηδενικό εισόδημα, έξι στους δέκα επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους εμφανίζονται στην Εφορία με εισοδήματα «φτώχειας» έως 10.000 ευρώ ενώ στον αντίποδα βρίσκονται 1.214 πλούσιοι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ.

Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων 6.560.865 φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2023 (αφορούν εισοδήματα του 2022) δείχνει ότι το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε το 2023 ανήλθε στα 91,67 δις. ευρώ και είναι αυξημένο κατά 7,5 δις. ευρώ σε σύγκριση με το 2022.

‘Ερχεται αύξηση για τους εργαζόμενους συνταξιούχους-Οι δικαιούχοι 

Μαζί με την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων ύψους 5,2 δις. ευρώ το συνολικό εισόδημα των φορολογούμενων άγγιξε τα 96,6 δισ. ευρώ έναντι 85,6 δις. ευρώ το 2022. Η τελική φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων μετά τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις έφτασε τα 10,055 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση περίπου 1,1 δις. ευρώ σε σχέση με το φόρο του 2022 που είχε διαμορφωθεί στα 8,899 δις. ευρώ.

Η ακτινογραφία των δηλώσεων

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του 2023 δείχνουν τα εξής:

 •  Στα 91,674 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό δηλωθέν εισόδημα
 •  Εισοδήματα 70,167 δισ. ευρώ δήλωσαν μισθωτοί και συνταξιούχοι
 •  7,857 δισ. ευρώ εισοδήματα απέκτησαν οι φορολογούμενοι από ακίνητη περιουσία
 •  Στα 6,745 δισ. ευρώ έφτασαν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους κλπ
 •  5,13 δισ. ευρώ εισοδήματα δηλώθηκαν από επιχειρηματική δραστηριότητα
 •  1,77 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
 •  12,729 δισ. ευρώ ανήλθαν τα αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα.
 •  2.545.819 μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα 39,6 δις ευρώ με τους βεβαιωμένους φόρους να ανέρχονται σε 4,321 δις. ευρώ.
 •  2.035.045 συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα 25,2 δις. ευρώ με τους βεβαιωμένους φόρους στα 1,964 δις. ευρώ.
 •  1.013.359 εισοδηματίες δήλωσαν εισοδήματα 9,2 δις. ευρώ με τους βεβαιωμένους φόρους στα 1,185 δις. ευρώ.
 •  659.357 ελεύθεροι επαγγελματίες και ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα δήλωσαν εισοδήματα 13,8 δις. ευρώ με το συνολικό φόρο που βεβαιώθηκε στα 2,252 δις. ευρώ και
 •  307.285 αγρότες δήλωσαν εισοδήματα 3,8 δις. ευρώ με τους βεβαιωμένους φόρους στα 331,7 εκατ. ευρώ.
 •  Ένας στους τρεις φορολογούμενους δηλώνει εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και ειδικότερα 2.165.185 φορολογούμενοι σε σύνολο 6.560.865 φορολογικών δηλώσεων.
 •  Ένας στους πέντε ή 1.300.177 φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από 5.000 έως 10.000 ευρώ
 •  Ένας στους τέσσερις ή 1.743.724 φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ
 •  Ένας στους δέκα ή 703.270 φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ
 •  Μόλις το 7,1% των φορολογουμένων δηλώνει εισοδήματα από 30.000 έως 50.000 ευρώ ( πλήθος δηλώσεων 466.365)
 •  Δύο στους εκατό δηλώνουν από 50.000 έως 100.000 ευρώ ( 146.046 δηλώσεις ή 2,2% του συνόλου)
 •  Το 0,5% των φορολογουμένων δήλωσε πέρυσι εισοδήματα από 100.000 έως 900.000 ευρώ και υπάρχουν και
 •  1.214 φορολογούμενοι δήλωσαν περισσότερα από 900.000 ευρώ.
 •  Το 64,2% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.
 •  Από τους φορολογούμενους που πιάστηκαν στα τεκμήρια 537.068 ήταν μισθωτοί, 410.608 συνταξιούχοι, 319.734 εισοδηματίες, 95.843 φορολογούμενοι που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, ατομικές επιχειρήσεις), 77.002 φορολογούμενοι με αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 ot.gr