Ξεκίνησε η διάθεση των ειδικών τιμολογίων ρεύματος «ΓΑΙΑ» από τη ΔΕΗ, για τους αγρότες, σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για τέσσερα νέα αγροτικά προϊόντα δεκαετούς διάρκειας τα οποία διατίθενται από τη ΔΕΗ αποκλειστικά σε πελάτες με αγροτική ιδιότητα, με σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για τα δύο πρώτα έτη. Με το πέρας των δύο πρώτων ετών και για τα επόμενα οκτώ, θα ισχύει σταθερή τιμή για το 1/3 της κατανάλωσης, ενώ για την υπόλοιπη κατανάλωση οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής τιμολογίου από τα προσφερόμενα εκείνη την περίοδο.

Οι τιμές για τα δύο πρώτα χρόνια είναι:

-9,3 σεντς ανά κιλοβατώρα για αγρότες που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές ή 10,5 σεντς ανά κιλοβατώρα εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ρύθμιση.

-9,8 σεντς ανά κιλοβατώρα για τους λοιπούς κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές ή 11 σεντς ανά κιλοβατώρα εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ρύθμιση.

Για τα επόμενα 8 χρόνια και για το ένα τρίτο της κατανάλωσης η χρέωση θα είναι 9 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Δικαίωμα ένταξης στα προϊόντα ΓΑΙΑ έχουν οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος Χαμηλής ή Μέσης Τάσης, για τις οποίες δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν ρυθμισμένες οφειλές λογαριασμών που έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2023. Σε περίπτωση τυχόν μη ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμούς μέχρι τις 31/12/2023, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να ενταχθούν στο κατάλληλο για αυτούς Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών που προσφέρει η ΔΕΗ και στη συνέχεια να αιτηθούν ένταξη στο κατάλληλο για αυτούς τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν για τα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ, καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης στη σχετική σελίδα στο dei.gr ή καλώντας δωρεάν στο 800-500-7000.

Η αίτηση ένταξης στα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ μπορεί να γίνει στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της ΔΕΗ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Ιουνίου 2024.