Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψε συμβάσεις εγγύησης με τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, με σκοπό την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων ύψους άνω των 4,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας καθώς και την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συνιστώσα κράτους μέλους του InvestEU για την Ελλάδα στηρίζει σειρά εγγυήσεων χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο, με την αξιοποίηση πόρων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της χώρας. Το ΕΤαΕ, μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ), παρέχει τις εγγυήσεις στην Alpha Bank, στην Eurobank, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες είναι οι κορυφαίοι χρηματοδότες της χώρας και μακροχρόνιοι εταίροι του Ομίλου ΕΤΕπ. Μέσω αυτών των εγγυήσεων, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν περισσότερη χρηματοδότηση στις ΜΜΕ με ευνοϊκούς όρους.

Η τελετή υπογραφής με τις τέσσερις τράπεζες πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα και σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της χρηματοδοτικής εντολής του ΕΤαΕ. Οι τράπεζες, με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, είναι πλέον σε θέση να παρέχουν πολύτιμη χρηματοδότηση σε επιλέξιμες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

«Χάρη στην άριστη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους πρώτους εταίρους υλοποίησης, τρεις μηχανισμοί εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, που υποστηρίζονται από πόρους του RRF, είναι πλέον διαθέσιμοι για τη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα βελτιώσει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα και προωθώντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, κάτι που συνάδει πλήρως με τον στρατηγικό προσανατολισμό της ελληνικής κυβέρνησης, του Ομίλου ΕΤΕπ και της ΕΕ», δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΕΤαΕ κ. Marjut Falkstedt.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο, αλλά και μια επιπλέον απόδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με παράλληλη διεύρυνση της περιμέτρου δανεισμού τους από τα τραπεζικά ιδρύματα. Συνδράμει δε, στην Καινοτομία, την Πράσινη, Ψηφιακή και Δίκαιη Μετάβαση, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, μέσα από μια ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, ευημερία και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους συμπολίτες μας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης.

«Το πρόγραμμα εγγυήσεων INVEST EU αξιοποιεί δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 και απευθύνεται αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση. Η συνεργασία του Ταμείου Ανάκαμψης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διαμορφώνει μια συγκεκριμένη λύση σε ένα κρίσιμο ζήτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας τους εγγυήσεις για να μπορούν να λάβουν επενδυτικά δάνεια και κεφάλαιο κίνησης που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα, την καινοτομία και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό,» δήλωσε ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης κ. Ορέστης Καβαλάκης

Η εγγύηση του ΕΤαΕ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες-εταίρους να προσφέρουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χαμηλότερα επιτόκια, μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και μειωμένες υποχρεώσεις προκαταβολής για επενδυτικά δάνεια. Επιπλέον, χάρις στην εγγύηση του ΕΤαΕ, οι τράπεζες μπορούν να προσφέρουν δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας, να αυξήσουν τον όγκο των χρηματοδοτήσεων και παράλληλα να στηρίξουν αποκλεισμένους τομείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τα προϊόντα εγγυήσεων χαρτοφυλακίου που προσφέρονται είναι τα εξής: η εγγύηση βιωσιμότητας, η οποία στοχεύει στη στήριξη της χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα της δράσης για το κλίμα, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εγγύηση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, που εστιάζει στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και η εγγύηση καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία βελτιώνει τους όρους πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας στη χρηματοδότηση και υποστηρίζει την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.