Εγκύκλιο με διευκρινίσεις εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης

Η σχετική εγκύκλιος ΕΔΩ