Η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων (IPCR) του Συμβουλίου για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ξένη παρέμβαση στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Στη συνεδρίασή του στις 17-18 Απριλίου, στο πλαίσιο των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της να παρακολουθούν στενά και να περιορίζουν τυχόν κινδύνους που προέρχονται από παραπληροφόρηση, μεταξύ άλλων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και της χειραγώγησης ξένων πληροφοριών και της παρέμβασης στις εκλογικές διαδικασίες. Κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές αρχές να συνεργαστούν σε τέτοια θέματα.

Η ενεργοποίηση του IPCR θα στηρίξει αυτή τη συνεργασία διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και όλες τις τρέχουσες δράσεις, με σκοπό την υποστήριξη της ετοιμότητας και μιας γρήγορης, συντονισμένης απόκρισης σε επίπεδο ΕΕ.