Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Φωτοβολταϊκά στις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 161.502.400 ευρώ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων σε όλη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, για την εγκατάσταση μπαταριών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η σχετική απόφαση ένταξης υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εταίρος το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το πρόγραμμα “ Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις” συμβάλλει, δραστικά, σε δύο εκ των βασικότερων στόχων μας στο Υπουργείο, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσω της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μετά την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σειρά παίρνει τώρα η ενεργοποίησή του. Ο Οδηγός του προγράμματος είναι, ήδη, υπό κατάρτιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ακόμα μία έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στην Πράσινη Μετάβαση και στην προστασία του Περιβάλλοντος, με παράλληλη ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας, σε όλο το εύρος της Επικράτειας. Δράσεις όπως αυτή, συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που βασίζεται σε μια ανθεκτική οικονομία και σε καλύτερα εισοδήματα για όλους τους συμπολίτες μας».