Εγκρίθηκε η προμήθεια νέου ιατρικού εξοπλισμού ύψους 6 εκατ. ευρώ για τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής , με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

«Τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία εξοπλίζονται, σήμερα, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, διασφαλίζουμε την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για τους ενστόλους μας και τις οικογένειές τους – μια μικρή ανταπόδοση για την προσφορά τους στην κοινωνία», δήλωσε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε δεσμευτεί για την ευημερία όλων. Θωρακίζουμε, με πράξεις, το εθνικό σύστημα υγείας, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η επένδυση στη δημόσια υγεία, η φροντίδα των ασθενών μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί σαφέστατη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αφορά στην προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα:

– Δύο Ψηφιακούς Αγγειογράφους – Στεφανιογράφους (1,7 εκατ. ευρώ)

– Δικέφαλη τομογραφική γ-κάμερα (SPECT) (300.000 ευρώ)

– Χειρουργικό μικροσκόπιο για Ν/Χ χρήση (305.000 ευρώ)

– Ψηφιακός Μαστογράφος (375.000 ευρώ)

– Ηλεκτρονικός Τομογράφος Φωτονίων γ-κάμερα 2 κεφαλών (SPECT-CT) (600.000 ευρώ)

– Τρία φορητά Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα (C-arm) (330.000 ευρώ)

– Μαγνητικός Τομογράφος (1,18 εκατ. ευρώ)

– Δύο Βρογχοσκόπια EBUS-TBNA (620.000 ευρώ)

– Οπτική Τομογραφία Συνοχής OCT (123.000 ευρώ)

– Χειρουργικό Μικροσκόπιο (175.000 ευρώ)

– Πλήρης Πύργος Ενδοσκοπήσεων (250.000 ευρώ)

– Πύργος ΩΡΛ Χειρουργικός Ενδοσκοπικός (41.000 ευρώ).

Όπως υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς, εντός του 2024, αναμένεται και νέα πρόσκληση για την περαιτέρω θωράκιση και αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού και των υπόλοιπων νοσοκομείων της Αττικής.

φωτογραφία αρχείου