Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Κ.Υ.Α. Περί Κανονισμού Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίoν δασικών εκτάσεων  Αρ. Φύλλου 3475 τ.Β’ 24-05-2023 ΕΔΩ

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την από 15/03/2024, ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων ΕΔΩ

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την από 19/04/2024, ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων ΕΔΩ