Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε ενεργά στο διήμερο Εργαστήρι Καινοτομίας που διοργάνωσε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικώνσε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΤεκμηρίωσηςΈρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚτου ΕΚΔΔΑστις 18 και 19 Απριλίου 2024, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το Παρατηρητήριο συμμετείχε στο Εργαστήριο Καινοτομίας με εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησηςτης πανεπιστημιακής κοινότητας και της εγχώριας κοινότητας καινοτομίαςοι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός Οδηγού Διοργάνωσης και Υιοθέτησης Μαραθωνίων Καινοτομίας” με στόχο την ενσωμάτωση των πρακτικών των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και τη διάδοσή τους στις Περιφέρειες της χώραςμε την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών Επίσηςπαρουσιάστηκε η ανάπτυξη υλικού για την ενσωμάτωση των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και έγινε εκπαίδευση σε καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάδειξη έργων καινοτομίας.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Παρατηρητηρίου καθώς και ο οδηγός αξιοποιήθηκαν στον υπό εξέλιξη Μαραθώνιο Καινοτομίας “Hackathon for Health and Wellness Crete 2024”, που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης (20 και 21 Απριλίου 2024υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσηςστελέχη του Παρατηρητηρίου συμμετείχαν ενεργά στο Εργαστήριο Καινοτομίας τόσο ως εκπαιδευτές (ΧΔασκαλάκηΓΔ Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ΣΚαουκάκηςστέλεχος της ομάδας υποστήριξης του ΙΒΟόσο και ως εκπαιδευόμενοιπαρουσιάζοντας την τοπική καλή πρακτική ανάδειξης έργων καινοτομίας και υποβοήθησης του τοπικού περιφερειακού συστήματος καινοτομίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκηςστο κλείσιμο του διημέρου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και επεσήμανε πως η Περιφέρεια Κρήτηςυιοθετεί βέλτιστες πρακτικές κι έχει φτάσει να διαμορφώνει και να υλοποιεί πολιτικές καινοτομίαςΕυχαρίστησε το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης επισημαίνοντας πως είναι τιμητική η επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του πρώτου Εργαστηρίου Καινοτομίας αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί 

Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚρήτηςΜαρία Κοζυράκηαναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφέρειας Κρήτηςκαθώς και στη σπουδαιότητα τέτοιων συναντήσεων που εδραιώνουν τη διαλειτουργικότητα και  τη συνέργεια μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα καινοτομίαςσυμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣΔημήτρης Κιρμικίρογλου σημείωσε πως το Εργαστήριο Καινοτομίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Κρήτη σηματοδοτεί την υλοποίηση του σχεδιασμού του Υπουργείου για την ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκησητην ανάδειξη του δημόσιου υπαλλήλου ως του πλέον πολύτιμου πόρου για την παραγωγή καινοτομίαςαλλά και την ανάγκη η καινοτομία να ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων ως αναγκαίος μηχανισμός για τη διαρκή βελτίωση του δημόσιου τομέα και την παροχή καλύτερων και σύγχρονων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.