Ενημερωτικές δράσεις σε Δημοτικά Σχολεία για τους κινδύνους από τη ρύπανση των πλαστικών σε θάλασσες και ακτές καθώς και για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του Δήμου με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης μαζί με το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, επισκέφθηκαν το 40ο και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την προσφορά γνώσης στους μαθητές.

Οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσαν τους μαθητές για τη ρύπανση των θαλασσών από τα πλαστικά. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προσομοιάσουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα από ένα διαδραστικό πείραμα. Σκοπός του πειράματος ήταν η κατανόηση της επίδρασης των ρυπαντών αλλά και η σημασία της πρόληψης καθώς το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν μπορεί εύκολα να επέλθει στην πρότερή του κατάσταση.

Οι υπεύθυνοι του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου ενημέρωσαν μαθήτριες και μαθητές για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, το τρόπο χωριστής συλλογής των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων και την τελική αξιοποίηση  αυτών σε διάφορες χρήσεις με αποτέλεσμα την εκτροπή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από την ταφή με πολλαπλό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Η δράση θα ολοκληρωθεί με τον καθαρισμό της παραλίας Λίντο από τους μαθητές και τις μαθήτριες και είναι προγραμματισμένη για τις 23 Απριλίου και θα γίνει παρουσία επιστημονικού προσωπικού από το ΕΛΚΕΘΕ και το Δήμο Ηρακλείου  με την συνδρομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος NAYTILOS, συντονιστής του οποίου για την Ελλάδα είναι το ΕΛΚΕΘΕ. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NAUTILOS (www.nautilos-h2020.eu) έχει σκοπό να δημιουργήσει μια νέα γενιά οικονομικά αποδοτικών αισθητήρων και δειγματοληπτών για τον προσδιορισμό σημαντικών παραμέτρων και ρυπαντών στην θάλασσα. Η μελέτη της ρύπανσης από τα πλαστικά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών με διάφορες δράσεις αποτελεί ιδιαίτερο στόχο του έργου με σκοπό την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Πλαστικές Ύλες σε μια Κυκλική Οικονομία (ESPCE). Το πρόγραμμα NAUTILOS έχει διάρκεια 4 χρόνια και αποτελείται από ένα μεγάλο εταιρικό σχήμα με 21 εταίρους από 11 Ευρωπαϊκές χώρες.