Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης.

Πρόκειται για τμήμα που συμβάλει αποφασιστικά στη γεωργική ανάπτυξη της Κρήτης, στην έρευνα, στην Αγροδιατροφή και στην προστασία του Περιβάλλοντος. Ο Αντιπεριφερειάρχης έγινε δεκτός από την  Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Ελένη Γουμενάκη και τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας Εμμανουήλ Ροδιτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης  οι Αντιπρυτάνεις Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Νικόλαος Βιδάκης, Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Μαλάμου, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Κωνσταντίνος Πετρίδης καθώς και μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Ο αντιπεριφερειάρχης ξεναγήθηκε στα ερευνητικά εργαστήρια και στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, στις υπαίθριες και θερμοκηπιακές πειραματικές καλλιέργειες, στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας βιομάζας και στο Βοτανικό Πάρκο της Σχολής και ενημερώθηκε για θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και διεθνών συνεργασιών του Τμήματος Γεωπονίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναπτύχθηκαν θέματα, υποδομών, συνεργασιών και αναπτυξιακών προτάσεων, με έμφαση στον αγροδιατροφικό  τομέα  και ειδικότερα σε εμβληματικές  καλλιέργειες της Κρήτης, όπως η ελιά και το αμπέλι.

Ο Γιώργος Ματαλλιωτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη συμπράξεων τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και στην εξωστρέφεια που πρέπει να έχουν τα ευρήματα επιστημονικών και ερευνητικών μελετών προκειμένου να διασυνδέονται αποτελεσματικά και έγκαιρα με την αγροτική παραγωγή.

Όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, «τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή κάνουν καθοριστική και απαραίτητη τη συμβολή  του Τμήματος Γεωπονίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του πρωτογενή τομέα του νησιού. Συμβολή που αναγνωρίζει και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καθώς θεωρεί απαραίτητη και αναγκαία τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με την επιστήμη και την έρευνα που προσφέρει το Τμήμα».

Από την πλευρά τους οι επικεφαλής του Τμήματος Γεωπονίας δεσμεύτηκαν ότι παραμένουν στην διάθεση της Περιφέρειας Κρήτης ως πυλώνας καινοτομίας,  με  κοινό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και  την οικονομική ανάπτυξη  του νησιού.