Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Χανίων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών πραγματοποιήθηκε η 7η συνάντηση προόδου (7th  Progress Meeting) του ερευνητικού έργου VARCITIES στο Novo Mesto της Σλοβενίας, στις 6-8 Μαρτίου 2024.

Στο  έργο «VARCITIES» υλοποιούνται έργα/δράσεις βασισμένα στη φύση και την ψηφιακή τεχνολογία, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών. Το έργο  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020» της Ε.Ε., με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Στην 7η συνάντηση προόδου εκπρόσωποι όλων των φορέων, που συμμετέχουν στο έργο, παρουσίασαν τις δράσεις τους και συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των διαφορετικών λύσεων (Visionary Solutions), που θα εφαρμοστούν στις 7 ευρωπαϊκές πόλεις-πιλότους: Castelfranco Veneto (Ιταλία), Chania (Ελλάδα), Dundalk (Ιρλανδία), Leuven (Βέλγιο), Gzira (Μάλτα), Novo Mesto (Σλοβενία) και Skellefteå (Σουηδία).

Στο πλαίσιο αυτό η εκπρόσωπος του Δήμου Χανίων, Αφροδίτη Παπαδάκη, παρουσίασε την  εξέλιξη της κατασκευής του καινοτόμου Κινητού Χώρου με την ονομασία «MULαR» (Mobile Urban Living Room), όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τα συμμετοχικά δια δραστικά Εργαστήρια Συν σχεδιασμού (Co – design) με τοπικούς φορείς και ιδιώτες των Χανίων.

Η 7η Συνάντηση Προόδου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς έγινε ανταλλαγή ιδεών, παρουσίαση καινοτόμων προσεγγίσεων και αναζήτηση κοινών στρατηγικών και μεθόδων, προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «Varcities» στο  www.varcities.eu  ή με αποστολή email στο  [email protected]