Στο  Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ, στο Ρέθυμνο συνέχισε τις περιοδείες ενημέρωσης του στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης ο Αντιπεριφερειάρχης διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Γιώργος Ματαλλιωτάκης.

Κατά την ξενάγηση του στο Ινστιτούτο, το οποίο είναι ένα από τα έξι Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ενημερώθηκε από τον διευθυντή του Τμήματος, καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη και τους καθηγητές Νεκτάριο Παπαδογιάννη και Βασίλη Δημητρίου για τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και σχεδιάζονται καθώς και για την πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων στην κοινωνία.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 10 εκ. ευρώ που έχει προσελκύσει το  Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ, τόσο από Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα όσο και από Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Ινστιτούτο έχοντας μεταφέρει από το 2015 τις δραστηριότητές του σε ειδικών προδιαγραφών εγκαταστάσεις στο Ρέθυμνο, εξήγησαν οι καθηγητές, προσφέρει τη δυνατότητα για την υλοποίηση έρευνας αιχμής, ενώ σε συνδυασμό με το εξαιρετικό ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και τις εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει το έχουν καταστήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο ερευνητικής καινοτομίας και εκπαίδευσης στον επιστημονικό του τομέα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε διεξοδικά στην επιδίωξη της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των τριών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης.

«Στόχος της υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου, όπως είπε ο Γιώργος Ματαλλιωτάκης, είναι η συνδιοίκηση του εξοπλισμού και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, με τρόπο ώστε να δημιουργούνται ισχυρά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προϊόντα, πιο ανθεκτικά στον ανταγωνισμό, με τρόπο ώστε οι φοιτητές να μπορούν να μεταβούν από το ένα εργαστήριο μιας οποιασδήποτε σχολής σε ένα άλλο, να συνεργαστούν με άλλους καθηγητές και φοιτητές, να ανταλλάξουν  απόψεις, να χρησιμοποιήσουν κοινό εξοπλισμό και να πετύχουν βέλτιστα αποτελέσματα, κάτι που μέχρι σήμερα τα Πανεπιστήμια μας έχουν προσπαθήσει αλλά για να τα καταφέρουν στον επιθυμητό βαθμό κρίνεται απαραίτη η συμβολή της περιφέρειας».