Σε επίπεδα αρκετά κοντά σε εκείνα μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών βρίσκεται το ύψος των δαπανών των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους με το κόστος να δείχνει να παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τη σχέση αξίας – τιμής, η κατάσταση δείχνει να έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια με την Ελλάδα να ξεπερνά πλέον χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα μελέτης που πραγματοποίησε για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η εξειδικευμένη σουηδική εταιρεία TEFFICIENT. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να φανεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά στη χρήση των κινητών τηλεφώνων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με άλλες αντίστοιχες μελέτες, οι οποίες βασίζονται ουσιαστικά στις τιμές που υπάρχουν στις ιστοσελίδες των παρόχων. Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση η ΕΕΤΤ, η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα χρήσης, καθώς και στα πραγματικά έσοδα των παρόχων προκειμένου να πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πραγματικό επίπεδο των δαπανών.

Μία άλλη διαφορά της μελέτης, όπως τονίζει η ΕΕΤΤ, είναι ότι επελέγησαν 12 χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία , η Κροατία , η Λιθουανία , η Ολλανδία και η Σλοβενία, οι οποίες υπόκεινται σε ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, έχοντας ως κοινό νόμισμα το ευρώ, ενώ τα δεδομένα της έρευνας βασίζονται στις επίσημες στατιστικές εκθέσεις από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤΤ και των ομολόγων της.

Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας για το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2017 και του α’ εξαμήνου του 2023 ήταν το μέσο έσοδο ανά χρήστη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Average Revenue Per User – ARPU) βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη διάμεση τιμή των αντίστοιχων τιμών των άλλων κρατών-μελών που περιλαμβάνονται στην έρευνα (με προσαρμογή επιπέδων τιμών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ARPU (χωρίς προσαρμογή επιπέδων τιμών) της Ελλάδας το α’ εξάμηνο του 2023 ήταν 12,2 ευρώ (ελαφρώς κάτω από τη διάμεση τιμή), σε αντιδιαστολή με 22,7 ευρώ στην Ιρλανδία που ήταν η χώρα με την υψηλότερη τιμή.

Επίσης, χρήση δεδομένων ανά συνδρομή κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τη διάμεση τιμή των χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση. Εντούτοις, στην Ελλάδα σημειώθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση δεδομένων, που έφθασε το 67% για το διάστημα 2017-2023.

Αναφορικά με τη χρήση ομιλίας ανά συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας, στην Ελλάδα καταγράφεται η υψηλότερη τιμή μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, με 262 λεπτά μηνιαίως για το α’ εξάμηνο του 2023 και σαφώς αυξητική πορεία με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) μεγαλύτερο από τη διάμεση τιμή.

Τα συνολικά έσοδα ανά GB χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των άλλων κρατών-μελών, αλλά παρουσιάζουν μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης από τις περισσότερες χώρες της σύγκρισης, πολύ κοντά στο μέγιστο για το διάστημα 2017-2023.

Τα έσοδα υπηρεσιών ομιλίας (ανά λεπτό) στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα είναι κοντά στη διάμεση τιμή και με μειούμενη πορεία 5% στο χρονικό διάστημα αναφοράς.

Σχετικά με τη σχέση αξίας-τιμής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα ως προς τις υπηρεσίες δεδομένων, αλλά υψηλότερα από τα περισσότερα κράτη-μέλη που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, ως προς τις υπηρεσίες ομιλίας.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δείχνει ότι οι Έλληνες συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας φαίνεται να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο μηνιαίο χρηματικό ποσό, αν και κάνουν χρήση σχετικά λιγότερων δεδομένων και περισσότερου χρόνου ομιλίας σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη της έρευνας. Δεδομένου ότι η ομιλία συνήθως δεν χρεώνεται ανά λεπτό, το βάρος στη σχέση αξίας-τιμής μετατοπίζεται στη χρήση δεδομένων.

Συνολικά, αναφορικά με την σχέση αξίας-τιμής στην κινητή τηλεφωνία, η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα ξεπερνώντας ωστόσο χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Στη σύγκριση με βάση τα δεδομένα του 2017, η Ελλάδα θα κατατάσσονταν στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της σύγκρισης, ενώ, όπως αναφέρεται, οι μελλοντικές προσδοκίες βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα υψηλές, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύτερο ρυθμό βελτίωσης της, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες ως προς την χρήση δεδομένων και ως προς το κόστος ανά GB, τα τελευταία χρόνια.

 cnn.gr