Με στόχο την προβολή της Ελλάδας ως εκπαιδευτικού προορισμού και την προσέλκυση φοιτητών αμερικανικών πανεπιστημίων σε δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός College Year in Athens/ΔΙΚΕΜΕΣ και η Study in Greece (SiG), ο εθνικός φορέας της Ελλάδας με στόχο τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, όπως την προβολή προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και την προώθηση διεθνών προγραμμάτων σπουδών σε χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, οι δύο φορείς θα συνδιοργανώνουν και θα συμμετέχουν σε εκθέσεις εκπαίδευσης, επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια, και θα αναπτύξουν ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της ελληνικής εκπαίδευσης.

Σχετικά με τη Study in Greece (SiG)

Πρόκειται για την εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ίδρυσαν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, η οποία έχει ως σκοπό την υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής τους. Διοικείται από 9-μελές ΔΣ, αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς των Ελληνικών Πανεπιστημίων και τελεί υπό την αιγίδα τεσσάρων ελληνικών υπουργείων: Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Εξωτερικών, Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η αποστολή της είναι να καθιερώσει την Ελλάδα ως ακαδημαϊκό προορισμό εκπαίδευσης και έρευνας, την οποία επιτυγχάνει μέσα από ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την προβολή των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακών πλατφορμών, την παροχή συμβουλευτικής προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και πλήθος άλλων.

Σχετικά με το CYA/ΔΙΚΕΜΕΣ

Το College Year in Athens είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1962 και προσφέρει αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών σε φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων, με έμφαση στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Από το 1997 εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών και λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με δικό του εκπαιδευτικό προσωπικό και δικές του ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις πλάι στο Καλλιμάρμαρο.