Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι, μαζί με τα κράτη-μέλη και την υποστήριξη του ENISA, του οργανισμού κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, εξέδωσαν ένα νέο εγχειρίδιο σχετικά με την ασφάλεια της ακεραιότητας των εκλογών στην ΕΕ από τον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, από τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, οι εκλογικές διαδικασίες έχουν σημειώσει τεχνολογική πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα το τοπίο απειλών στον κυβερνοχώρο έχει επιδεινωθεί, ιδίως με την επιτάχυνση των χακτιβιστών και την αύξηση της πολυπλοκότητας των παραγόντων απειλών.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου εγχειριδίου για την κυβερνοασφάλεια είναι η ανασκόπηση των πιθανών απειλών που προκύπτουν από αναδυόμενες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθεκτικότητα των εκλογών, συγκεκριμένα ξένες παρεμβάσεις και χειραγώγηση πληροφοριών (FIMI), παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεχνητή νοημοσύνη και «deep fakes».

Το νέο εγχειρίδιο για την ασφάλεια των εκλογών από τον κυβερνοχώρο, παρουσιάζει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν και χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση πιθανών περιστατικών στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές για την ανταλλαγή πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση, τη διαχείριση κινδύνων, την υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για εκστρατείες, κόμματα και υποψηφίους και τεχνολογία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας . Τέλος, παρουσιάζονται τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας στα οποία βασίζεται κάθε στάδιο του εκλογικού κύκλου.