Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στη στοχευμένη ειδίκευση στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και στην εμβάθυνση των γνώσεών τους, προσαρμοσμένων πάντα στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος, το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε 14 μήνες, ενώ περιλαμβάνει και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Παράλληλα, απαιτεί τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στα μαθήματα και εργαστήρια τα οποία θα διεξάγονται ανά 2 εβδομάδες τόσο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στις σύγχρονες σχολές του ΔΕΔΔΗΕ (Άνοιξη Αττικής & Φλώρινα).

Στον 1ο κύκλο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (σε σύνολο 2 κύκλων) συμμετέχουν 40 στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, προκηρύσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, 15 θέσεις, το μέγιστο, για Διπλωματούχους που δεν απασχολούνται στον ΔΕΔΔΗΕ. Τόσο το κόστος φοίτησης, όσο και τα έξοδα μετακίνησης- διαμονής χρηματοδοτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις 10 από τις 15 θέσεις, ενώ το κόστος φοίτησης και τα έξοδα μετακίνησης των τελευταίων 5 θέσεων καλύπτονται από ίδιους πόρους αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν την υποψηφιότητά τους, εδώ.

energypress