Τροποποίηση της αριθμ.05/2024 απόφασης συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, ημερομηνιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψήφιων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα Μάρτιος έτους 2024 έως Φεβρουάριος έτους 2025.

 Τροποποίηση Εξεταστικών Επιτροπών (6ΑΟ54653ΠΩ-ΠΙΠ)