Τον πρώτο διαγωνισμό Πράσινης & Γαλάζιας Καινοτομίας διοργανώνει η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με αφορμή τα 50 χρόνια λειτουργίας της.
Την οργάνωση και τον συντονισμό του διαγωνισμού έχει η εταιρεία Break-Even Consulting.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024, στις 17:00, στην Αίθουσα “Επίπλευση” του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να σηματοδοτήσει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα να γίνει γνωστός ο Διαγωνισμός στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους τοπικούς φορείς, αλλά και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαγωνιστική διαδικασία και θα ακολουθήσουν 2 speed sessions όπου ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με founder επιτυχημένων start-ups για θέματα επιχειρηματικότητας.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους, Πρυτάνεις πέντε ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), υπουργοί, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, Βουλευτές της Ανατολικής Αττικής, καθώς και οι 9 δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής.

Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να κινητοποιήσει νέους ερευνητές και επιστήμονες να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες, που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων της ευρύτερης περιοχής  Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με επίκεντρο τους τομείς της Γαλάζιας και Πράσινης Οικονομίας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) την υποβολή των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, β) δύο φάσεις αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που περιλαμβάνει έγκριτους ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, γ) διαδικασία mentoring για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών προτάσεων και δ) την ανάδειξη και προβολή των νικητήριων προτάσεων στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού. Οι νικητές θα κερδίσουν τα έπαθλα των 5.000 ευρώ, 3.000 ευρώ και 2.000 ευρώ.

Στόχος του INNOVATE EAST είναι να ενώσει για πρώτη φορά, δημόσιους φορείς, ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ώστε να κινητοποιήσουν νέους ερευνητές και επιστήμονες να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες, που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Το INNOVATE EAST υποστηρίζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καιΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερουςκαι πιο ανταγωνιστικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης σεπαγκόσμιο επίπεδο. Ο Innovate East προσκαλεί τους υποψήφιουςνα υποβάλουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και εντάσσονται στο πλαίσιο της Γαλάζιας Καινοτομίας. Ενδεικτικάακολουθούν κάποιες από τις προκλήσεις της Γαλάζιας Καινοτομίας:Βιώσιμη Ναυτιλία & Μεταφορές,Θαλάσσιος Τουρισμός, Ασφάλεια & Περιβάλλον, Γαλάζια Οικονομική και Κοινωνική Ανθεκτικότητα

Η ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας και η αξιοποίηση πράσινωνκαινοτομιών αποτελεί πλέον παράγοντα ζωτικής σημασίας για τηδιασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οδιαγωνισμός καινοτομίας Innovate East, προσκαλεί τουςυποψήφιους να αναπτύξουν και να μοιραστούν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που θα συμβάλουν στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Ενδεικτικά ακολουθούν κάποιες από τις προκλήσεις της Πράσινης Καινοτομίας: Κυκλική Οικονομία & Ορθολογική Διαχείριση Πόρων, Θέματα Αγροδιατροφής, Εξοικονόμηση Ενέργειας & ΑΠΕ, Κοινωνικός Αντίκτυπος & Βιωσιμότητα, Περιβάλλον και Υγειονομικές Συνέπειες.