Οι πλέον ευνοημένοι προς συνταξιοδότηση εργαζόμενοι, είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993, καθώς έχουν την ευκαιρία αξιοποίησης των διατάξεων με έξοδο πριν από τα 62 έτη με πλήρη σύνταξη.

Αντίθετα οι ασφαλισμένοι μετά το 1993 δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν συμπληρώσουν το 62ο έτος ή πριν από το 67ο.

Μπορούν να βγουν σήμερα στη σύνταξη εργαζόμενοι με 35 χρόνια ασφάλισης; Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 25τία το 2010 και συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και 58ο έτος ηλικίας έως τις 31/12/2021. Σύνταξη στα 61 και 6 μήνες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Απογευματινής της Κυριακής.

Για συνταξιοδότηση στα 36 έτη, χρειάζονται να έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος 26 έτη ασφάλισης το 2011 και 36 έτη στο 58ο έτος της ηλικίας έως τις 31/12/2021.

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση στα 37 έτη, χρρειάζονται 25 έτη έως και 31/12/2010 και 37 έτη έως το 2021 και το 55ο έτος της ηλικίας έως τις 31/12/2021. Σύνταξη στα 61 και 2 μήνες.

Τι συμβαίνει με τους ασφαλισμένους με βαρέα Δημοσίου-ΟΤΑ. Βγαίνουν φέτος όσοι έχουν συμπληρώσει 12 έτη ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2012. Εξέρχονται στο 58ο έτος της ηλικίας. Εάν έχουν συμπληρώσει συνολικά τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα Βαρέα των ΟΤΑ μετά την 1/1/2023 βγαίνουν στα 60.

Μειωμένη σύνταξη προβλέπεται για γυναίκες με 25ετία το 2010. Βγαίνουν με μειωμένη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31/12/2022.

Μειωμένη ανδρών και γυναικών με 25ετία το 2011. Όσοι έχουν 25ετία το 2011 βγαίνουν στα 56 αν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31/12/2022. Με 25ετία το 2012, παίρνουν μειωμένη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.

 newsbomb.gr