Η εκτίμηση κινδύνων από σεισμό και πλημμύρες ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που διοργάνωσε η αυτοτελής διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το  Εθνικό  Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο τριμερούς προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, υπό τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας  Λεωνίδα Μανωλάκου, τη συμμετοχή του προϊστάμενου της διεύθυνσης Νίκου Πασσά, της αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής, Βίκυ Καβαλλάρη, υπηρεσιακών στελεχών και εκπρόσωπων των δήμων. Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ο Ευθύμιος Λέκκας καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (ΕΚΠΑ) και πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΣΠ, η Κούρου Ασημίνα, Δρ Γεωλόγος και αν. πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΣΠ, ο επικ. καθηγητής Μιχάλης Διακάκης από το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, ο Κώστας Λαγουβάρδος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και άλλοι καθηγητές από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όπως παρατήρησε στο χαιρετισμό του ο κ. Μανωλάκος, «τα αποτελέσματα και τα οφέλη της έρευνας, που προκύπτουν από την υλοποίηση της σύμβασης, αξιοποιούνται ήδη από τις αρχές και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου 4662/2020 – ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 σχετικά με:

1. Τον ορθολογικό σχεδιασμό μέτρων πρόληψης για μείωση του κινδύνου καταστροφών, με τελικό επιδιωκόμενο στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

2. Την αξιόπιστη εκτίμηση της πρόβλεψης των επικινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για την μείωση των αρνητικών συνεπειών των επικείμενων καταστροφών.

3. Την ενημέρωση των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων για τα ζητήματα αυτά.

Σημειώνεται ότι έρευνες αυτού του τύπου, για πολλαπλούς φυσικούς κινδύνους σε κλίμακα οικισμού, διεξάγονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ οι παράγοντες της επικινδυνότητας, της τρωτότητας, της έκθεσης και της εκτίμησης του κινδύνου μελετώνται ακόμη και σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου.

Τέλος, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δημιουργία πρωτότυπης γνώσης που υποστηρίζει την Περιφέρεια Αττικής στη βέλτιστη εφαρμογή του προβλεπόμενου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας αλλά και στην υποστήριξη του έργου των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, για μία Αττική ασφαλή, με ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας.