*2.123 Εκτιμώμενος αριθμός Α.Α στην Ελλάδα, εκ των οποίων:

 • 86% Αγόρια
 • 14% Κορίτσια
 • 7% <14 ετών
 • 1.575 Α.Α. σε Κέντρα Φιλοξενίας
 • 197 Α.Α. σε Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης
 • 149 Α.Α. σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας
 • 202 Α.Α. σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
 • 0 Α.Α. σε Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

Δυναμικότητα θέσεων φιλοξενίας: 

 • 2.048 θέσεις σε Δομές Φιλοξενίας (Κέντρα φιλοξενίας/Διαμερίσματα
  ημιαυτόνομης διαβίωσης)
 • 155 θέσεις σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας