Ψήφισμα υπέρ της προστασίας και της ανάπτυξης των δημοσίων πανεπιστημίων εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 19/2.

Το ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκε και συνέταξε ο ίδιος ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του τη Δευτέρα 19/2 στο κτήριο της Λότζιας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίηση του καθώς το ψήφισμα υπερψηφίστηκε, εκτός από την πλειοψηφούσα παράταξη, και από τις παρατάξεις του Μιχάλη Καραμαλάκη και της Μαρίας Καναβάκη.

Στο κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεσμεύεται να ενεργεί υπέρ της προστασίας και της ανάπτυξης των δημοσίων πανεπιστημίων και σημειώνεται η ανάγκη γενναίας ενίσχυσης, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέστη ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νίκος Κατσαράκης ο οποίος εξέφρασε την αντίθεση του Ιδρύματος στο νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ως «Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τον Δήμο Ηρακλείου για την έμπρακτη συμπαράσταση του στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Παρατίθεται το κείμενο του ψηφίσματος:

Με αφορμή την θέση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

1. Τάσσεται αυτονοήτως υπέρ της τήρησης του Συντάγματος της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο «H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση» (άρθρο 16, παρ. 5).

2. Διαπιστώνει ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Ηρακλείου, όπως και το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο γενικότερα και τα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια ειδικότερα, χρήζουν γενναίας ενίσχυσης από την ελληνική Πολιτεία τόσο χρηματοδοτικής όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουν να συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους, να υπηρετούν την ελληνική κοινωνία και να τιμούν τη χώρα μας διεθνώς.

3. Δεσμεύεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του θα ενεργεί υπέρ της προστασίας και της ανάπτυξης των δημοσίων πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται μέσα στα όριά του, αποβλέποντας στην προάσπιση και προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και του κοινού καλού της τοπικής και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας.