Κρίσιμα θέματα για την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς του Δήμου Ηρακλείου συζήτησε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Μιχάλη Κονσολάκη και το Γενικό Γραμματέα Γιάννη Κληρονόμο.

Τα μέλη του Συλλόγου ενημέρωσαν το Δήμαρχο για την ανάγκη διορισμού της αρμόδιας τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής όπως αυτή ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικής Λαχαναγοράς. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του δεσμεύθηκε ότι το ζήτημα θα λυθεί άμεσα, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήματα, όπως αυτά της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανανέωσης των μισθωτηρίων καθώς και της συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα καταστήματα που παραμένουν κλειστά και τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαν να λάβουν άδεια λειτουργίας λόγω της έλλειψης συστήματος πυρασφάλειας το οποίο ωστόσο πρόκειται να εγκατασταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι «14 κλειστά καταστήματα σε ένα σύνολο 40 καταστημάτων είναι ένας αριθμός ικανός να δημιουργήσει αρνητική δυναμική και να μειώσει την κίνηση στη λαχαναγορά. Γι’ αυτό και οφείλουμε να τακτοποιήσουμε άμεσα τα ζητήματα αυτά, προγραμματίζοντας τις σχετικές συναντήσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.».