Σχεδιασμός για το σύνολο της έκτασης του Δήμου Ηρακλείου

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλας Αρχοντάκη – Καλογεράκη, μελετητών, της Επιτροπής Παρακολούθησης και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος και επικαιροποιήθηκαν όλα τα μείζονα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου συνολικά, με στόχο να καταγραφούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες, με ορίζοντα το Ηράκλειο της επόμενης δεκαετίας.

Ειδικότερα, τονίστηκε ξανά η σταθερή βούληση συμμετοχής του Δήμου στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου, συζητήθηκε ο ορθολογικός καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και στοιχείων δόμησης στο λιμάνι Ηρακλείου με δεδομένο το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ο.Λ.Η. και το ισχύων θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η αξιοποίηση θεσμοθετημένων εργαλείων πολεοδομικού σχεδιασμού για τον καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων και στοιχείων δόμησης.

Παράλληλα, συζητήθηκε το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας σε σχέση με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο και τη χρήση δημοσίου χώρου, θέματα βιομηχανικών και βιοτεχνικών χρήσεων, η προστασία περιοχών αγροτικής παραγωγής, η προστασία και ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος των οικισμών, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα εξέλιξης πολεοδομικών μελετών, που αφορούν σε αναγνώριση και οριοθέτηση ρεμάτων και ρηγμάτων, καθώς και στην κατασκευή των υδάτινων φραγμάτων.

Αξίζει να τονιστεί ότι πρόκειται για την τρίτη σύσκεψη για το θέμα που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, γεγονός που δείχνει τη σημασία αλλά και τη σπουδαιότητα της σωστής προετοιμασίας αναφορικά με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου.

Στη τηλεδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1/2/24, συμμετείχαν επίσης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, η Δ/ντρια της Πολεοδομίας Μαίρη Φραγκιουδάκη, η Πρόεδρος Ελίνα Μαμουλάκη και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Κωνσταντινιά Αγκρά και Ειρήνη Μανουσάκη, ο εκπρόσωπος των μελετητών Γιώργος Αλεξάκης και στελέχη της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.