Τις προγραμματικές συμβάσεις για την εκπόνηση της «μελέτης αρδευτικής λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου δήμου Φαιστού» προϋπολογισμού 301.240 ευρώ, και την «μελέτη φράγματος Πηγαϊδακίων δήμου Φαιστού» με προϋπολογισμό 301.240 ευρώ, συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.»-Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Φασουλάκης.

Στην υπογραφή των μελετών παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Θεοδώρα Κουτεντάκη, Μανόλης Καμπουράκης, Γιώργος Καρτσάκης, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του «Δαίδαλος» Βαγγέλης Κουτάντος, ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του «Δαίδαλος» Νεκτάριος Δαριβιανάκης, το στέλεχος της τεχνικής υπηρεσίας Άννα Χουρδάκη.

Ειδικότερα: Για την μελέτη αρδευτικής λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου στο δήμο Φαιστού η Δαίδαλος Α.Ε., αναλαμβάνει να συμβάλει με το επιστημονικό προσωπικό της και την υλικοτεχνική της υποδομή στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

-Τοπογραφικές Μελέτες

-Υδρολογική μελέτη

-Μελέτη αρδευτικών δικτύων

-Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων

-Μελέτη έργων υδροληψίας

-Μελέτη αντλιοστασίου

-Μελέτη λιμνοδεξαμενής

-Γεωλογικές μελέτες

-Γεωτεχνικές – εδαφοτεχνικές Έρευνες και Μελέτες

-Μελέτες δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων

-Περιβαλλοντικές Μελέτες

και να συντάξει:

  1. Μελέτη Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ
  2. Τεύχη Δημοπράτησης

προκειμένου το έργο «Μελέτης αρδευτικής λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου του Δήμου Φαιστού»  να καταστεί ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη φράγματος Πηγαϊδακίων δήμου Φαιστού» η Δαίδαλος Α.Ε., αναλαμβάνει να συμβάλει στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

-Τοπογραφικές Μελέτες

-Υδρολογική μελέτη

-Μελέτη έργων προσαγωγής

-Μελέτη δεξαμενής

-Μελέτη φράγματος

-Γεωλογικές μελέτες

-Γεωτεχνικές – εδαφοτεχνικές Έρευνες και Μελέτες

-Μελέτες δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων

-Περιβαλλοντικές Μελέτες

 και να συντάξει τα κάτωθι:

  1. Μελέτη Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ
  2. Τεύχη Δημοπράτησης

προκειμένου το έργο «Μελέτη φράγματος Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού»  να καταστεί ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της «Δαίδαλος» για την εκπόνηση των μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων στο Δήμο.