Την ερχόμενη Τετάρτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού με τίτλο «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Στόχος του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε χθες Σάββατο στη Βουλή, είναι η καταπολέμηση της αθλητικής βίας μέσω της επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των μηχανισμών και των διαδικασιών που διέπουν τα σχετικά ζητήματα, και η διαμόρφωση του γηπέδου ως χώρου επικοινωνίας, συλλογικής έκφρασης και θεάματος.

φωτογραφία αρχείου