Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, το διάστημα 13:00 – 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Ολομέλειας του τμήματος του Κ.Ε.Π. της λ. Πλαστήρα, όπως προβλέπεται από τον ν. 4369/2016 (ΦΕΚΚ33, Τεύχος Α, άρθρο 23), με αντικείμενο την συζήτηση θεμάτων λειτουργίας, αξιολόγησης της πορείας, στοχοθεσίας, κλπ..

Για τον λόγο αυτό, το ΚΕΠ της λ. Πλαστήρα δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό τις συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή το διάστημα 13:00 – 15:00 της Τετάρτης 17 Ιανουαρίου 2024.

φωτογραφία αρχείου