Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, το διάστημα 13:00 – 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Ολομέλειας του τμήματος του Κ.Ε.Π. της Νέας Αλικαρνασσού, όπως προβλέπεται από τον ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33, Τεύχος Α, άρθρο 23), με αντικείμενο την συζήτηση θεμάτων λειτουργίας, αξιολόγησης της πορείας, στοχοθεσίας, κλπ.

Για τον λόγο αυτό, το ΚΕΠ της Νέας Αλικαρνασσού δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό τις συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή το διάστημα 13:00 – 15:00 της Τρίτης 16 Ιανουαρίου 2024.