Θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης καθώς και έργων που σχετίζονται με τα χρηματοδοτικά προγράμματα συζήτησε χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία του έργου του φράγματος των Ποταμών καθώς και η εναλλακτική χρηματοδότηση σε εγγειοβελτιωτικά έργα του Λασιθίου και συγκεκριμένα για το φράγμα Μπραμιανών και το αντιπλημμυρικό Γρα Λυγιάς.