Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής άδειας οδήγησης (ΤΑΧΙ) θα διενεργηθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 07-02-2024 ημέρα Τετάρτη.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων έως και στις 05-02-2024 ημέρα Δευτέρα.

φωτογραφία αρχείου