Τους Αντιδημάρχους στο Δήμο Χερσονήσου όρισε ο νέος Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Ειδικότερα με την απόφαση με αριθμό 1/2024 ορίζονται εννέα (9) Αντιδήμαρχοι, από τους οποίους οι επτά (7) θα είναι έμμισθοι και οι δύο (2) άμισθοι. Οι Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν καίρια πόστα σε καινοτόμες αντιδημαρχίες, που απηχούν το όραμα του Δημάρχου Χερσονήσου για έναν σύγχρονο κι ευέλικτο δήμο, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και τις υψηλές προσδοκίες.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 1.1.2024 μέχρι τις 31/12/2024.

Αναλυτικότερα, Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι: 

  1. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτικής Προστασίας / Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαλίων: Σπυρίδωνας Κατσαμποξάκης.
  2. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Αγροτικής Οδοποιίας και Συντονισμού Δ.Ε. Επισκοπής / Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Επισκοπής: Σπυρίδωνας Μακράκης.
  3. Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Συνοχής, Δομών Βρεφικής, Νηπιακής και Προσχολικής Ηλικίας, τρίτης Ηλικίας και ΑμεΑ: Γεώργιος Μαστοράκης.
  4. Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και εύρυθμης λειτουργίας των οικισμών, Ποιότητας Ζωής, Αστικής Ανάπτυξης, Συγκοινωνιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής / Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χερσονήσου: Δημήτριος Μπάτσης.
  5. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ισότητας, Εθελοντισμού, Δια βίου Μάθησης και Διασύνδεσης Δήμου με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα: Δέσποινα Πλευράκη.
  6. Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Εμμανουήλ Πλευράκης.
  7. Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Προγραμματισμού, Διαφάνειας, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμβούλου Ακεραιότητας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογής Νέου Δημόσιου Management και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας / Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γουβών: Νικόλαος Σταυρουλάκης.
  8. Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Απασχόλησης, Καινοτομίας, Marketing, Διεθνών & Δημόσιων Σχέσεων, Αδελφοποιήσεων, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Χορηγικών Πόρων: Αικατερίνη Θραψανιώτη.
  9. Αντιδήμαρχος Συντήρησης κι Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Παιδικών Χαρών, λοιπόν δημόσιων χώρων, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικών Κοιμητηρίων, Τεχνικού Συνεργείου και Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Δ.Ε. Επισκοπής): Τηλέμαχος Ροδιτάκης. 

Αναπληρωτής του Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Κατσαμποξάκης.

Με αφορμή τον ορισμό των Αντιδημάρχων ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε:

«Η ανακοίνωση του νέου διοικητικού σχήματος αποτελεί το πρώτο δείγμα της δέσμευσής μας απέναντι σε όλους για μία δημιουργική και παραγωγική νέα πορεία στο Δήμο Χερσονήσου.

Μέσα από τη συνεργασία όλων και την αξιοποίηση πολλών νέων, αλλά και έμπειρων στελεχών, επιδιώκουμε να επιτύχουμε την πρόοδο του δήμου μας και να απαντήσουμε στις προκλήσεις για το μέλλον και στις προοπτικές που ανοίγονται. Γνωρίζουμε πως το έργο είναι δύσκολο, όμως στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και με τη βοήθεια όλων να κινηθούμε προς τον δήμο του μέλλοντος».