Ουκ ολίγα είναι τα παραδείγματα, όπου κάποιος φορολογούμενος θέλησε να πουλήσει ένα ακίνητο, αλλά η διαδικασία «μπλόκαρε» επειδή βρέθηκε κάποια ξεχασμένη οφειλή μερικών ευρώ.

Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα με χρέη που έχουν κληρονομήσει φορολογούμενοι, με αποτέλεσμα αν και θέλουν να εξοφλήσουν την εφορία, να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γραφειοκρατικό κυκεώνα. Η ρίζα του κακού είναι η αδυναμία ή δυσκολία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, ακόμα και για την είσπραξη ποσών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση οφειλών, με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των εισπραττόμενων.

Η πρώτη αλλαγή είναι ότι η φορολογική ενημερότητα εκδίδεται υποχρεωτικά ψηφιακά και μόνο όταν αυτό είναι αδύνατο, γίνεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία και προσκομίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η βασική αλλαγή είναι, όμως, ότι προβλέπονται, πλέον ρητώς τα ποσοστά παρακράτησης είτε από την είσπραξη χρηματικών ποσών είτε από τη μεταβίβαση ακινήτων, προκειμένου να “ξεμπλοκάρει” η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας. Το “κλειδί” είναι η υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης.

Είσπραξη χρημάτων  

Σύμφωνα με ειδική εγκύκλιο, αν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας είναι η είσπραξη χρημάτων, τότε το ποσοστό παρακράτησης επί της είσπραξης βαίνει μειούμενο ανάλογα με το ποσοστό εξόφλησης της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί οι οφειλές. Τα ποσοστά παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού ορίζονται ως εξής:

10% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 70% της ρυθμισμένης οφειλής

30% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής

50% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής

70% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής

Τα παραπάνω ποσοστά παρακράτησης προσαυξάνονται κατά 10-15% για ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν το μέσο ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα της τελευταίας τριετίας, το οποίο μπορεί να διατεθεί για την αποπληρωμή της οφειλής του φορολογούμενου, είναι αρνητικό.

φωτογραφία αρχείου

iefimerida